Server Video

Axis P7304 server video 1920 x 1080 Pixel 30 fps 01680-001

Categoria: Server Video

453,77 IVA inclusa

Axis P7304, 1920 x 1080 Pixel, 30 fps, AVC,H.264,H.265,HEVC,MPEG4, 720x480 Pixel, 720x576 Pixel, 4 canali

Axis Q7401 Video Encoder server video 720 x 576 Pixel 30 fps 0288-002

Categoria: Server Video

374,94 IVA inclusa

Axis Q7401 Video Encoder, 720 x 576 Pixel, 30 fps, H.264, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS,..., 7,2 W, 8-20 V DC

Axis M7104 server video 720 x 576 Pixel 30 fps 01679-001

Categoria: Server Video

340,60 IVA inclusa

Axis M7104, 720 x 576 Pixel, 30 fps, AVC,H.264,H.265,HEVC,MPEG4, 720x480 Pixel, 720x576 Pixel, 4 canali

D-Link DNR-322L server video 192 fps

Categoria: Server Video

210,25 IVA inclusa

D-Link DNR-322L, 192 fps, 90 fps, 90 fps, 9 canali, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP (D-Link), DNS, DDNS (D-Link), SMTP, HTTP, PPPoE, UPnP, 25,2 W

Axis M7011 server video 720 x 576 Pixel 30 fps 0764-001

Categoria: Server Video

201,10 IVA inclusa

Axis M7011, 720 x 576 Pixel, 30 fps, H.264,M-JPEG, 30 fps, 30 fps, 720 x 480 Pixel

Lindy 32697 server video 1280 x 800 Pixel LI-32697

Categoria: Server Video

145,72 IVA inclusa

Lindy 32697, 1280 x 800 Pixel, Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Mac OSX 10.5 - 10.8